Giá trị cốt lõi
và sứ mệnh, tầm nhìn
của United Kinder

Sứ Mệnh

Sứ mệnh của United Kinder là tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. Trường cam kết cung cấp chương trình học chất lượng cao, tích hợp giữa học thuật và hoạt động thực tế, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển các kỹ năng xã hội, kỹ năng sống và kỹ năng sáng tạo. United Kinder không chỉ tạo điều kiện cho trẻ em học tập và phát triển theo tốc độ của riêng mình, mà còn giúp trẻ xây dựng lòng tự tin, tư duy sáng tạo và sự yêu thích học hỏi.

Tầm Nhìn

Trở thành một điểm đến hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục mầm non tại Việt Nam. Mang đến một môi trường giáo dục đẳng cấp, nơi trẻ em được hòa mình vào một cuộc sống đa văn hóa và đa ngôn ngữ. Với tầm nhìn rõ ràng, United Kinder hướng đến việc xây dựng cộng đồng học tập đa quốc gia, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện và trở thành công dân toàn cầu.

Giá Trị Cốt Lõi

Chúng tôi tin rằng “Mỗi đứa trẻ là một kiệt tác độc nhất” với những tiềm năng vô hạn để có thể làm bất kì điều gì, hoặc trở thành bất cứ ai mà con muốn.

Trường mầm non song ngữ United Kinder có những giá trị cốt lõi đặc biệt mang lại cho trẻ em một môi trường giáo dục phát triển toàn diện và đa chiều.

Liên hệ United Kinder

Call Now Button